נבה חקלאית 8 ברגים  
תיאור  קוטר ממ סוג ציר מעגל חלוקה פנימי מעגל חלוקה חיצוני מק"ט
נבה חקלאית ציר עגול קוטר 80 חלוקה 8/220/275 80 עגול 220 275 -
נבה חקלאית דבל ציר מרובע קוטר 90 חלוקה 8/220/275 80 מרובע 220 275 -
נבה חקלאית ציר מרובע קוטר 80 חלוקה 8/220/275 80 מרובע 220 275 -
נבה חקלאית ציר מרובע קוטר 100 חלוקה 8/220/275 100 מרובע 220 275 -
שרטוט לדוגמא